ALN AFME

 Adresář registrů
ALN AFME

Databáze pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML) pro Arab Leukaemia Network.

start projektu: říjen 2012

Arab Leukaemia Network (ALN) vznikla z iniciativy předních odborníků na leukémii v zemích Blízkého východu. ALN usiluje o snížení leukemické zátěže na úrovni jednotlivců, společností i vlád zapojených zemí. Za tímto účelem byla vytvořena elektronická platforma pro shromažďování záznamů o pacientech s leukémií, publikaci vědeckých poznatků a výsledků léčby, sdílení zkušeností a společný vývoj protokolů, které by nejen zlepšily výsledky léčby, ale také kvalitu života a přežití pacientů s leukémií.

  • Odborný garant: Prof. Mohamed Azzazi, M.D. (Lékařská fakulta Ain Shams Univerzity, Káhira, Egypt)
  • Partneři: 5 hematoonkologických center v zemích Blízkého východu (zatím Egypt a Spojené arabské emiráty), očekává se zapojení center v dalších zemích
  • Stručný přehled výsledků: podrobnější informace (v angličtině) najdete na www stránkách projektu ALN AFME
ALN AFME: databáze pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML) pro Arab Leukaemia Network